Vedlikehold av gaffeltrucken

Vedlikehold av gaffeltrucken

Hva kan du gjøre selv,
og hva må du få hjelp til?

Med jevnlig vedlikehold og kontroll av gaffeltrucken din får du færre avbrudd og reparasjoner. I tillegg får du glede av trucken din lenger. Du vil også få færre overraskelser når vi gjennomfører den lovpålagte sakkyndige kontrollen.


Det enkleste først

Sjekk hydraulikkslangene jevnlig for skader og sprekker. 
Spør oss hvis du lurer på hvor på gaffeltrucken du finner slangene.  

Lekasje


Smør gaffeltrucken jevnlig

Smøring er viktig for å unngå slark og slitasje i bevegelige deler, som for eksempel styringen. Det er viktig å bruke riktige smøremidler. Disse har vi.

Smøring


På elektriske gaffeltrucker: Pass på batteriet

Dersom du sørger for riktig nivå for batterivann og holder batteriet rent forlenger du levetiden. Dette er trolig det enkleste du kan gjøre for å unngå unødvendige kostnader. Batterier som varer lenge er også bra for miljøet. Gi oss beskjed dersom du ser korrosjon eller tegn til dårlig kontakt.

Husk verneutstyr!

Batteri

 

Trenger du hjelp med service?

Ta kontakt med oss i dag

Sakkyndig kontroll? Årskontroll? Årlig sjekk? Service?

Disse begrepene er det lurt å holde rede på når du har ansvaret for en gaffeltruck.

Sakkyndig kontroll

Sikkerhetssjekk av trucken: alle slanger, innfestning, sikkerhetsbrytere, lagre, slitasje, slark og sikkerhetsinnretninger blir kontrollert etter en sjekkliste, på samme måte som på en EU-kontroll på bilen. I henhold til forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav er du pålagt å gjennomføre en sakkyndig kontroll en gang i året. 
Scanlift Maskin er godkjent av Kiwa til å utføre denne kontrollen.

Årlig sjekk / service

Væske/oljeskift etter produsentens intervall, oppdatering av software, smøring og generelt stell for å forebygge driftsstans. Årlig sjekk eller service skal utføres i henhold til produsentens anbefaling, og er ikke lovpålagt – bare veldig, veldig lurt. Og enkelt – vi kan ta både sjekk og service for deg, om du vil.

Jan Inge


Serviceavtale

Hvis du vil, kan vi legge gaffeltrucken din inn i en serviceavtale. Da passer vi på at du gjennomfører den sakkyndige kontrollen når det er på tide. Så kan dere konsentrere dere om det som dere er best på. 

Avtal kontroll

51 57 10 50