Finansiering

Finansiering

Leasing gjør det enklere å anskaffe de fleste anleggsmidler. Alle våre maskiner kan leases, og denne finansieringsformen gir våre kunder større handlefrihet, uten å gå utover bedriftens kassakreditt eller annen kapital. Leasing gir forutsigbare kostnader hver måned.

Vi samarbeider med flere leverandører, samt at vi har et fordelsprogram gjennom Bobcat Finans med gunstige betingelser.
Finansiering header

Hvem passer leasing for

 • Bedrifter i alle bransjer kan lease maskiner
 • Bedrifter med begrenset kapital
 • Sesongavhengige bedrifter
 • Midlertidige prosjektbehov

Hva kan leases

 • Gjenstanden må kunne identifiseres som en egen enhet og må kunne avskrives
 • Eksempler på driftsmidler: gaffeltrucker, teleskoptrucker, lifter og redskaper

Fordeler med leasing:

 • Enkel metode å skaffe finansering
 • Lavere månedlige kostnader
 • Lavere vedlikeholdskostnader
 • Forutsigbare kostnader
 • Fleksible muligheter til å forandre løpetid og endre utstyr
 • 100 % gjennomsiktighet av finansiering og restverdi
 • Enkel regnskapsføring
 • Mindre egenkapital nødvendig
 • Binder ikke opp pantesikkerhet
51 57 10 50